Wyszukiwanie
zaawansowane »

Kontakt

Świat Laptopów.PL

Infolinia
  • 32 307 85 85
Infolinia sprzedażowa
  • 32 307 85 85
Dział sprzedaży
  • 690 994 993
Dział sprzedaży
  • 530 050 050
Dział sprzedaży
  • 502 996 994
Dział sprzedaży
  • 508 221 583
Serwis
  • 32 307 85 85
Faktury / Płatności
  • 32 307 46 86
Księgowość
  • 32 307 28 38

Firma zarejestrowana w centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek: 10:00 do 18:00
Soboty: 10:00 do 14:00

Nasze konta bankowe

 

   Nr rachunku bankowego:

 30 1090 1779 0000 0001 1982 9898

 

   80 1140 1889 0000 3490 3200 1001

  25 1030 0019 0109 8530 0009 1823

  92 1020 2368 0000 2102 0414 6478

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Petryna New Technologies - Świat-Laptopów Michał Petryna z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Chorzowskiej 1, 41-902, e-mail: biuro@swiat-laptopow.pl, nr tel. 32 760 99 93. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.


Nasi ludzie

Przemysław Kucharski

Handlowiec

Patryk Dankowski

Handlowiec

Marcin Pabisek

Handlowiec

Grzegorz Borkowski

Szef sprzedaży

Dariusz Żyła

Serwisant

Radosław Sośnik

Strona internetowa - Zamówienia

Sławonir Stopyra

Wysyłka zamówień

Sabina Szmit

Faktury / Płatności

Karolina Sojka

Faktury / Płatności

Anna Borkowska

Księgowość

  • 32 307 28 38
×